پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : سه شنبه 21 تير 1401
کد 65

آشنایی بیشتر با مزیت ها و پتانسیل های شهرستان چاراویماق جهت سرمایه گذاری

مزیت های شهرستان چاراویماق برای سرمایه گذاری

مزیت ها و پتانسیل های شهرستان چاراویماق
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 تير 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق