پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : دوشنبه 16 خرداد 1401
کد 63

حضور فرماندار شهرستان وروسای ادرات گاز ،مخابرات وراهداری و تجدید میثاق با شهید روستای توخلی جاق

حضور فرماندار شهرستان وروسای ادرات گاز ،مخابرات وراهداری و تجدید میثاق با شهید روستای توخلی جاق

حضور فرماندار شهرستان وروسای ادرات گاز ،مخابرات وراهداری و تجدید میثاق با شهید روستای توخلی جاق
حضور فرماندار شهرستان وروسای ادرات گاز ،مخابرات وراهداری و تجدید میثاق با شهید روستای توخلی جاق
🔹️به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق فرماندار با اهالی خونگرم روستای توخلی جاق دیدار وگفتگو کرد
🔹️دکتر توکلی با اشاره به برنامه ریزی برای رفع مشکل مخابرات، گاز و راه روستا افزود ادارات و دستگاههای اجرایی توسعه زیر بنایی روستا را با جدیت پیگیری کنند.
🔻روابط عمومی فرمانداری شهرستان
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 خرداد 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق