پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : يکشنبه 15 خرداد 1401
کد 62

بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به همراه فرماندار چاراویماق از جاده میانه میاندواب

بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به همراه فرماندار چاراویماق از جاده میانه میاندواب

بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به همراه فرماندار چاراویماق از جاده میانه میاندواب
بازدید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به همراه فرماندار چاراویماق از جاده میانه میاندواب
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 15 خرداد 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق