پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
کد 55

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق، با حضور فرماندار،جلسه ی شورای اسلامی شهر قره آغاج، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تشکیل و برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق، با حضور فرماندار،جلسه ی شورای اسلامی شهر قره آغاج، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تشکیل و برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق، با حضور فرماندار،جلسه ی شورای اسلامی شهر قره آغاج، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تشکیل و برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق، با حضور فرماندار،جلسه ی شورای اسلامی شهر قره آغاج، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تشکیل و برگزار گردید.
🔻روابط عمومی فرمانداری چاراویماق
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق