پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : يکشنبه 14 بهمن 1397
کد 4

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجانشرقی:

سند مالکیت شهرک صنعتی ورقه باید قبل از سال ۹۸ صادر شود

جلسه شورای اداری شهرستان چاراویماق با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق جلسه شورای اداری این شهرستان باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری آذربایجانشرقی برگزارشد.
صابرتقویمی دراین جلسه که باموضوع تسهیل ورفع موانع تولیددراین شهرستان برگزارگردید ازبرگزاری نظم کارگروه اشتغال وسرمایه گزاری دراین شهرستان خبردادوافزود:برآینداین کارگروه جذب بیش از۹۰میلیارد ریال ازاعتبار تسهیلات اشتغال روستایی وثبت مشخصات بیش از۲۰۰نفردرسامانه اشتغال میباشد
فرمانار از بلاتکلیفی احداث شهرک صنعتی ورقه اظهارنارضایتی کردوخواستارتسریع دربررسی مواضع ومشکلات این شهرک شد.
دراین جلسه علی جهانگیری ،معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری،برگزاری همایش اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان چاراویماق به تمرکزموضوع معدن رادرخصوص معرفی ظرفیتهای فوق العاده معدنی این شهرستان وایجادصنایع تبدیلی دراین شهرستان راازجمله راههای ایجادتوسعه درشهرستان عنوان کرد.
وی برگزاری این همایش راکه درراستای توسعه صنعت کشاورزی وگردشگری نیزموثردانست وان را یکی ازطرق موثردرمعرض جاذبه های گردشگری وپتانسیل کشاورزی موثردانست

معاون استاندارازافزایش ۳۰درصدی اعتبارتسهیلات مشاغل نیز خبرداده وافزود:دراین راستا طبق دستورالعمل مربوطه بانکها موظفندتا۳۰درصد نسبت به افزایش میزان تسهیلات اقدام نمایند

جهانگیری دستورصدورسندشهرک صنعتی ورقه
راقبل ازشروع سال ۹٨صادرکرد همچنین هماهنگی های لازم رابااموراب برای تامین اب ودرخواست برق رسانی ازمدیریت توزیع برق استان برای این شهرک رابعمل اورند ودراین جلسه مسٸولیت تصمیم گیری شهرک ورقه به فرماندارچاراویماق واگذارشد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 14 بهمن 1397
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق